Výroky I

Závodníci

Tři účastníci závodů získali 1., 2. a 3. cenu. Před závodem jsem tipoval jejich umístění takto:

 • Dušan bude 2.
 • Martin nebude 1.
 • Petr nebude 2.

Po závodě se ukázalo, že jen jeden z mých tipů byl správný. Jaké bylo umístění závodníků?

Řešení Ukázat

Finále

Před zahájením čtyřčlenného finále v běhu na 5 km se reportéři dotazovali účastníků na jejich tipy.

 • Švéd: Francouz nebude 1.
 • Angličan: Švéd skončí hůř než Němec.
 • Němec: Angličan bude lepší než já.
 • Francouz: Nebudu třetí a budu lepší než Němec.

Po skončení závodu se ukázalo, že všichni měli pravdu. Jaké bylo pořadí?

image002
Řešení Ukázat

Mistrovství světa

Na mistrovství byli také čtyři atleti Milan, Vašek, Borek a Čestmír. Reportér nám to při referování z tohoto mistrovství poněkud zamotal:

 • Jestliže Čestmír není překážkář, pak je Milan desetibojař.
 • Jestliže Milan je diskař nebo desetibojař, pak Borek je oštěpař.
 • Jestliže Vašek je diskař, pak Milan není oštěpař.
 • Jestliže Vašek není oštěpař, pak je oštěpařem Milan.

Zkuste z těchto kusých informací určit disciplíny našich čtyř atletů, když víte, že všechna tvrzení jsou pravdivá, každý sportovec dělá jen jednu disciplínu a každý jinou.

Řešení Ukázat

Výroky

Přečtěte si následujících 10 výroků. Kolik z nich je pravdivých? A které?
1. Přesně jeden z těchto výroků je nepravdivý.
2. Přesně dva z těchto výroků jsou nepravdivé.
3. Přesně tři z těchto výroků jsou nepravdivé.
4. Přesně čtyři z těchto výroků jsou nepravdivé.
5. Přesně pět z těchto výroků je nepravdivých.
6. Přesně šest z těchto výroků je nepravdivých.
7. Přesně sedm z těchto výroků je nepravdivých.
8. Přesně osm z těchto výroků je nepravdivých.
9. Přesně devět z těchto výroků je nepravdivých.
10. Přesně deset z těchto výroků je nepravdivých.

Řešení Ukázat

Afrika

image005
Při návštěvě New Yorku si pan Koumes se svými přáteli nad sklenicí dobrého moku povídal o svých cestách.

 • Alan: „V Africe byl Joe, nebo Dan.“
 • Bob: „Byl tam Dan.“
 • Joe: „Já tam bohužel nebyl.“
 • Dan: „Ani já ne.“

Pan Koumes věděl, že tři z jeho přátel vždy mluví pravdu. Kdo byl tedy v Africe?

Řešení Ukázat

Napsat komentář