Uspořádání III

image083

Kolik je nyní hodin?

Pan Novák porovnával čas na svých hodinkách s časem své ženy. Paní Nováková měla čas naprosto správný, zato hodinky pana Nováka ukazovaly více, a to o jednu, dvě nebo tři hodiny. Navíc poloha minutové ručičky Novákových hodinek ukazovala rozdíl jedné minuty od správné polohy na hodinkách jeho ženy. Nedaleké věžní hodiny nebyly právě v provozu a oproti správnému času ukazovaly více o necelou hodinu. Pan Novák zastavil náhodného chodce, ten však sdělil, že na jeho hodinkách se pohybuje jen minutová ručička, přičemž jeho hodinky ukazovaly méně než hodinky pana Nováka. Kolik bylo hodin?

Řešení Ukázat

Kolik je hodin?

Kounes se šesti kamarády si srovnávali čas na svých hodinkách. Všichni, až na Koumese, věděli, kolik je přesně hodin, podle hlášení v rádiu.image022

 • Adam: Mé hodinky jsou o 10 minut pozadu.
 • Boris: Moje jsou o 30 minut napřed.
 • David: Moje zase o 20 minut pozadu.
 • Filip: Mé jdou úplně přesně.
 • Martin: Moje se předcházejí o 10 minut.
 • Koumes: Nevím sice, kolik je hodin, ale vím, že moje hodinky ukazují o 10 minut více než Tomášovy.

Každé hodinky ukazovaly jiný čas. Kolik bylo hodin? Kolik ukazovaly hodinky D? Komu patří jednotlivé hodinky?

Řešení Ukázat

Na pláži

Když bylo hezky, chodil se Koumes koupat. Jednou byl svědkem následující scény: Na pláži bylo 7 kamarádů, každý pod jiným slunečníkem. Jan se pootočil k vedle zahrabanému Markovi a pravil: "Tvůj slunečník má úplně stejné barvy jako Petrův." Potom se otočil k druhému sousedovi: "Tvůj slunečník má stejný počet dílů jako Matoušův, Pavle." V tu chvíli se naklonil Tomáš k sousedovi Lukášovi: "Já mám na svém slunečníku jednu z tvých barev, ale můj slunečník má více dílů než tvůj."

image024
Jak byli chlapci rozmístěni?

Řešení Ukázat

Turistické trasy

V okolí chaty se to hemžilo turistickými cestičkami, které návštěvníkům skýtaly pěkné výlety. Dokonce byla k dispozici i mapa. Měla jednu chybu - chyběly názvy jednotlivých lokalit. Koumes se odvážně pustil do průzkumu. image023Zjistil, že:

 • Od lomu je možné zajít k jeskyňce přes lávku.
 • Z rokle vede trasa k lomu kolem křížku.
 • Od myslivny vede trasa k lomu přes lávku.
 • Ke studánce se jde od lomu kolem křížku.
 • Přes lávku vede cesta od lomu k rokli.
 • U žádné z pěti uvedených tras se neprochází žádným dalším místem.

Vaším úkolem je zjistit, kde stojí rozhledna, na níž je z myslivny přímý přístup?

Řešení Ukázat

Napsat komentář