Uspořádání II

Pět jmen

Dokážete určit jména a příjmení pěti děvčat i den jejich narození z následujícího rozhovoru?
* Eva: Holky, víte, že jsme se všechny narodily v lednu? Nejstarší z nás se narodila pátého a ostatní vždy po pěti dnech, takže nejmladší má narozeniny 25. ledna.
* Jitka: No jasně, já jsem nejstarší.
* Marková: A já jsem hned po tobě.
* Gabriela: Já jsem jen o deset dní mladší než Jitka.
* Cíchová: Já jako nejmladší budu nejdéle mladá.
* Žáková: Aleno, ty jsi o 15 dní mladší než já.
* Lenka: To já jsem jen o 10 dní starší než Burdová.
* Fousková: Vaše starosti bych chtěla mít.

Řešení Ukázat

Šest dívek

Šest dívek sedělo v kině za sebou v 1. až 6. řadě. V první řadě seděla Svobodová, ve druhé Dora, ve třetí Roubíčková, ve čtvrté Vojtková, v páté Monika a v šesté Sochorová. Jiřina seděla o jednu řadu níž než Mojžíšová, Radka o jednu níž než Vojtková a Dana o jednu níž než Nálepková. Jaké je příjmení Lídy, když Dana není Vojtková?

Řešení Ukázat

Záhada kulatého stolu

Obrázek

Okolo kulatého stolu sedí sedm lidí (Karel, Petr, Tomáš, Zdeněk, Hana, Jitka, Lenka). Místa jsou číslována od 1 do 7 ve směru hodinových ručiček. Přitom víme, že:
* Lenka sedí vedle Jitky.
* Petr sedí vedle Karla či Zdeňka.
* Tomáš nesedí vedle Lenky ani Zdeňka.
* Hana sedí mezi Tomášem a Petrem.
* Tomáš sedí na místě č. 2 a Hanu má po levici.
* Jitka sedí na židli se sudým číslem.
Na které židli kdo sedí?

Řešení Ukázat

Nájemníci

Koumese s jeho přáteli si jako Mikuláše pozvali nájemníci v jednom pětipatrovém domě (v každém patře bydlí jedna rodina). Když se Koumes dostavil na místo, zjistil, že v celém domě někdo poničil jmenovky tak, že se nedají přečíst. Koumes dostal předem od rodičů nadílku, a proto chtěl zjistit, kde kdo bydlí. Naštěstí u vchodu potkali návštěvníka, který znal poměry v domě. Dotyčný jim řekl toto:

„Nóó, milý Mikuláši, Vonáskovi bydlí výš než Kožených. Rychlých bydlí níž než Karáskovi a Mazaných bydlí níž než Vonáskovi. Kožených bydlí výše než Karáskovi a Vonáskovi zase níž než Karáskovi. Kožených bydlí výš než Mazaných. Karáskovi bydlí níž než Mazaných. A promiňte, teď si uvědomuji, že jeden z těch údajů není pravdivý.“

Koumesovi tento proslov ovšem stačil k tomu, aby zjistil, kde jednotlivé rodiny bydlí. Zjistěte to také.

Řešení Ukázat

image014

Rytířský turnaj

Na turnaj se přihlásilo sedm rytířů. Bojovalo se systémem každý s každým. Vyhrál ten, kdo měl nejvíce vítězství. Žádní dva rytíři neměli stejný počet vítězství. Jaké bylo konečné pořadí rytířů a kolik kdo dosáhl vítězství?
1. Sir Marvin skončil před sirem Gallantem a za sirem Victorem
2. Umístění sira Abla bylo liché, stejně jako sira Victora
3. Sir Bold a sir Able skončili za sirem Marvinem
4. Sir Done vyhrál čtyři souboje
5. Sir Hector skončil dvě místa za sirem Boldem
6. Sir Gallant skončil dvě místa před sirem Ablem

Řešení Ukázat

 

Osmý den

Jistý Petr J. si delší dobu neustále stěžoval, že mu schází osmý den. Podle hesla „Každý hlas dobrý“ navrhla před volbami nejmenovaná strana přidat tedy k sedmi dnům (pondělí, úterý, středě, čtvrtku, pátku, sobotě a neděli) ještě osmý den: osmělí. Ostatní strany se nápadu chytily a podaly spoustu pozměňovacích návrhů, takže vznikl pěkný zmatek. Koumesovi se podařilo zjistit, že přitom zůstalo image015zachováno několik vlastností našeho starého týdne:

* Neděle je poslední den v týdnu.
* Pondělí je v týdnu před úterým a úterý před čtvrtkem.
* Pokud je dnes sobota, za pět dní bude čtvrtek.
* Pokud je dnes pátek, zítra bude sobota.
* Mezi pondělím a nedělí není osmělí.
* Pokud je dnes středa, tak pondělí bylo před tolika dny, za kolik dnů je pátek.

Koumesovi tyto informace stačily k určení pořadí dnů v novém týdnu. Jaké ono pořadí je?

Řešení Ukázat

Napsat komentář