Výroky V

Rozbitá hračka

Čtyři děti se hádají, kdo rozbil hračku.
Agáta: "Rozbil to Boris."
Boris: "Rozbil to Čenda."
Čenda: "Nevím, kdo to udělal."
David: "Nevím, kdo to udělal."
Lže pouze viník. Kdo rozbil hračku?

Řešení Ukázat

Rozbité okno 2

Během přestávky jedno z pěti dětí rozbilo okno. Při vyšetřování se učitel dozvěděl:
Alice: "Byl to Bohouš nebo Cyril".
Bohouš: "Neudělal jsem to ani já, ani Emil"
Cyril: "Alice a Bohouš oba lžou."
Denis: "Ne, buď Alice, nebo Bohouš mluví pravdu."
Emil: "Denis lže."
Učitel ví, že tři žáci mluví pravdu a dva lžou. Kdo rozbil okno?

Řešení Ukázat

Tři bohyně

Ve staré indické věštírně byly tři bohyně, které odpovídaly na otázky tak, že Pravda mluvila vždy pravdu, Lež vždy lhala a Moudrost někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Do této věštírny se dostal i pan Koumes. A chtěl vědět, jak sedí bohyně vedle sebe.
Nejprve se zeptal bohyně sedící vlevo: „Která bohyně sedí vedle tebe?“ Dostal odpověď: „Pravda.“
Pak se zeptal prostřední: „Kdo jsi?“ a dostal odpověď: „Moudrost.“
Naposledy se obrátil k pravé bohyni s otázkou: „Kdo sedí vedle tebe?“ Odpověď zněla: „Lež.“
Jaké pan Koumes určil pořadí sedících bohyň?

Řešení Ukázat

Čtyři podezřelí

Byli zadrženi čtyři podezřelí z krádeže, z nichž jeden je vinen. Každý řekl jednu větu, ale jenom jedna věta byla pravda.
Archie: „Nevzal jsem to.“
Buster: „Archie lže.“
Cal: „Buster lže.“
Dusty: „Buster to vzal.“
Kdo říká pravdu?

Řešení Ukázat

Lístky do kina

Jedna z pěti následujících vět je lež, zbylé čtyři jsou pravda. Kdo lže?
Anna: "Jestliže auto nebylo zamknuté, pak peněženku ukradli."
Bob: "Jestliže se lístky do kina ztratily, pak Anna lže."
Cyril: "Anna mluví pravdu."
Dan: "Lístky do kina se neztratily."
Eva: "Peněženku ukradli, ale lístky do kina se neztratily."

Řešení Ukázat

Míčky 1

Máme čtyři různobarevné poháry. V každém je maximálně jeden míček. Platí:

  • Jestliže je červený pohár prázdný, pak modrý není prázdný.
  • Jestliže je modrý pohár prázdný, pak v zeleném a žlutém poháru je stejný počet míčků.
  • Jestliže je zelený pohár prázdný, pak žlutý není prázdný.
  • Modrý pohár je prázdný.

Ve kterých pohárech jsou míčky?

Řešení Ukázat

Míčky 2

Máme pět krabic, bílou, černou, červenou, modrou a zelenou. Dále máme deset míčků, dva bílé, dva černé, dva červené, dva modré a dva zelené. V každé krabici jsou dva míče, ale žádný míč není v krabici stejné barvy jako míček.  V červené krabici není modrý míč. Dvojice "červený a zelený míč" je buď v černé, nebo v bílé krabici. Někde je dvojice "bílý a modrý míč". V modré krabici je jeden černý míč. Míče v černé krabici mohou být jen modré nebo zelené. Jak jsou míče umístěné?

Řešení Ukázat

Rozbité okno 3

Jedno ze tří dětí rozbilo okno.

Jakub: „Okno rozbila Lucie. Vůbec nemám rád modrooké holky. Já jsem okno určitě nerozbil.“
Lucie: „Nic z toho, co říká Jakub, není pravda. Okno totiž rozbil Ondřej. Já to nebyla!“
Ondřej: „Lucie lže, když říká, že nic z toho, co řekl Jakub, není pravda. Jakub totiž opravdu nemá rád modrooké holky. Ale já to okno nerozbil!“

Každý ze svých tří odpovědí uvedl jednu jako lživou. Kdo rozbil okno?

Řešení Ukázat

Napsat komentář