Hádanky s čísly

Škatule, hejbejte se! I.

Přemístěte právě čtyři čísla tak, aby součet čísel v každém řádku i sloupci byl stejný.image040

Řešení Ukázat

Škatule, hejbejte se! II.

Vyměňte minimální počet čísel vzájemně mezi sebou tak, aby součet čísel v každém řádku i sloupci byl stejný. Číslo ve větším políčku je společné pro dva řádky a dva sloupce.image041

Řešení Ukázat

Hvězda

Umísti do každého kroužku jakákoliv celá čísla. Součet čtyř čísel na každé přímce musí být vždy 24. Jediná podmínka je, že žádné číslo se nesmí opakovat.

image042

Řešení Ukázat

Doplňte čísla I.

Do kroužků vepište čísla 1-12 tak, aby v každém z pěti čtverců byl součet 26 a na spodní tučné úsečce byl součet 13.

image044

Řešení Ukázat

Doplňte čísla II.

Doplňte všechny číslice z řady 1-8 tak, aby součet čísel ve vrcholech vnitřního čtverce i čtyř trojúhelníků byl 12 a na obvodu kružnice byl součet 24.

image043

Řešení Ukázat

Podivné vážení

Pět chlapců se vážilo na osobní váze tak, že se na ni postavili dva najednou. Váha postupně ukázala následující údaje: 129, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 116, 114 kilogramů. Kolik kg váží každý z chlapců?

Řešení Ukázat

Napsat komentář