Výroky II

Kdo je kdo?

Ve vesnici žijí pánové Zahradník, Kovář a Potápěč a jsou - nikoli nutně v odpovídajícím pořadí - povoláním zahradník, kovář a potápěč. Po vesnici se povídá že:
* Zahradník není potápěč.
* Kovář není zahradník.
* Kovář není potápěč.
Koumes ovšem nevěří všemu, co slyší, a tak provedl důkladnější průzkum vesnice. Přitom zjistil, že pouze jedno z těchto tvrzení je pravdivé. Takže, kdo je kdo?

Řešení Ukázat

Muchomůrky

Kterou z muchomůrek může Koumes bez obav sníst, když ví, že:
* hnědé jsou jedovaté právě tehdy, když jsou jedovaté i červené
* černé jsou jedovaté šest měsíců v roce
* zelené jsou jedlé právě tehdy, když jsou jedovaté hnědé
* červené jsou jedlé šest měsíců v roce
* jen jeden druh je dnes jedlý.

Řešení Ukázat

image007

Pivaři

Pan Koumes potkal své tři kamarády - Adama, Béďu a Cyrila. Ti si pravidelně chodili pro točené pivo, avšak výběr byl poněkud jednotvárný: černé nebo světlé (řezané pomiňme). Ovšem:
* V žádné rundě si nedávali všichni stejné pivo.
* Když si Adam dal světlé, Béďa si poručil černé.
* Světlé si dal buď Adam, nebo Cyril, ale nikdy oba současně.
* Černé zásadně nepil Béďa nebo Cyril.
Kdo z nich mohl v jedné rundě mít světlé a ve druhé černé?

Řešení Ukázat

Cizí jazyky

Šest studentů mluví šesti cizími jazyky (každý právě jedním a každý jiným). Víte, že
* Karel ani Standa neumí ani anglicky ani francouzsky.
* Honza umí španělsky nebo rusky.
* Václav neumí ani francouzsky ani řecky.
* Jestliže Tomáš umí anglicky, pak Saša umí španělsky.
* Standa umí rusky právě tehdy, když Saša umí vietnamsky.
* Tomáš umí anglicky nebo vietnamsky.
* Pokud umí Honza rusky, pak Václav umí španělsky.
Určete kdo jaký jazyk umí.

Řešení Ukázat

Tři bratři

Tři různě staří sourozenci se učí cizím jazykům (každý jinému). Každý vyslovil dvě věty. Jeden obě pravdivé, jeden v obou lhal a jeden v jedné lhal a v jedné mluvil pravdu. Určete kdo se učí jaký jazyk a jak jsou seřazeni podle stáří. Dále víte, že pokud někdo lhal v souvětí, lhal vždy v obou jeho částech.
* Pavel: Učím se anglicky a Karel je nejmladší. David se neučí němčinu.
* Karel: David je mladší než já a učí se anglicky. Pavel se učí německy.
* David: Karel dělá španělštinu a je mladší než já. Pavel je starší než já.

Řešení Ukázat

Rozbité okno

Někdo rozbil okno. Učitel má čtyři podezřelé, z nichž jeden okno skutečně rozbil. Dozvěděl se:
Evžen: "Udělal to Pavel."
Oskar: "Já jsem to neudělal."
Pavel: "Udělal to Tomáš."
Tomáš: "Pavel lže, když říká, že jsem to udělal já."
Učitel ví, že jen jeden z nich mluví pravdu. Kdo rozbil okno?

Řešení Ukázat

Napsat komentář