Algebrogramy

Papoušek

Platí:
r_1
kde L,\,O,\,R,\,I jsou číslice a každé písmeno představuje jinou číslici. Najděte číslice L,\,O,\,R,\,I.

Řešení Ukázat

Botanika

Nahraďte jednotně písmena číslicemi tak, aby platila rovnice:
r_2

Řešení Ukázat

Vzkaz rodičům

Nahraďte jednotně každé písmeno číslicí tak, aby platilo:
r_3

Řešení Ukázat

Násobení I

Nahraďte jednotně každé písmeno číslicí tak, aby platilo:
r_4

Řešení Ukázat

Násobení II

Nahraďte jednotně každé písmeno číslicí tak, aby platilo:
r_5

Řešení Ukázat

Soustava dvou rovnic

Nahraďte jednotně každé písmeno číslicí tak, aby uvedené rovnice platily:
r_6

Řešení Ukázat

Japonské počty

Nahraďte jednotně každé písmeno číslicí tak, aby platilo:
r_7
Pokud máte pocit, že vám to nevychází, je to proto, že ti zatracení cizinci nepočítají v desítkové soustavě.

Řešení Ukázat

Napsat komentář