Logické úlohy

Koule

Máme tři krabice, v každé jsou dvě koule. V jedné jsou dvě bílé, ve druhé jedna černá a jedna bílá a ve třetí dvě černé. Na krabicích jsou cedulky s nápisy jaké koule jsou v krabici. Jenže cedulky někdo proházel, takže žádná není na svém místě. Jaký je nejmenší počet koulí, které musíme vytáhnout, abychom věděli, ve kterých krabicích které koule jsou? Vytažené koule vždy vrátíme zpátky do krabice.

Řešení Ukázat

Dcery

Starý a už trochu roztržitý profesor měl tři dcery. Na otázku, jak jsou staré, odpověděl takto:
„Nejsem si tím docela jist. Nejmladší je buď Alena, nebo Markéta. A nevím ani, která je nejstarší. Vím jen, že buď je Alena nejstarší, nebo Lucie nejmladší.“
Ještě že věděl, kolik jich má, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik jako nejistota co do počtu potomstva. Seřaďte dívky podle stáří.

Řešení Ukázat

Tři dívky

Tři dívky, Hana, Jana a Dana sedí za sebou na schodech tak, že Hana sedí nejvýše a vidí hlavy Jany a Dany. Pod ní sedí Jana a vidí hlavu Dany, která sedí úplně dole. Jana ani Dana se nesmí ohlížet za sebe. Z krabice, která obsahuje dvě bílé a tři černé čepice (o tom dívky vědí) vyjmeme tři čepice a dáme je děvčatům na hlavy tak, že žádná nezná barvu své čepice. Když se zeptáte Hany, jakou barvu má její čepice, odpoví, že to nemůže určit. Jana slyšela její odpověď, ale i ona řekla, že nemůže určit barvu své čepice. Jakou barvu má Danina čepice?

Řešení Ukázat

Pět dívek

Každá z pěti dívek (Barbara, Jana, Elsa, Stefi a Tereza) má na hlavě červenou, nebo modrou čepici. Každá vidí čepice ostatních dívek a svou vlastní čepici nevidí (ale zná barvu své čepice). Pokud má dívka červenou čepici, říká pravdu. Pokud má modrou čepici, lže.

Barbara: „Vidím 3 červené a 1 modrou čepici.“
Jana: „Vidím 4 modré čepice.“
Elsa: „Vidím 1 červenou a 3 modré čepice.“
Stefi: „Vidím 4 červené čepice.“

Určete barvy čepic, které dívky mají.

Řešení Ukázat

Pravda, Lež a Moudrost

Ve staré indické věštírně byly tři bohyně, které odpovídaly na otázky tak, že Pravda mluvila vždy pravdu, Lež vždy lhala a Moudrost, která někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Do této věštírny se dostal i pan Koumes. A chtěl vědět, jak sedí bohyně vedle sebe.
Nejprve se zeptal bohyně sedící vlevo: „Která bohyně sedí vedle tebe?“ Dostal odpověď: „Pravda.“
Pak se zeptal prostřední: „Kdo jsi?“ a dostal odpověď: „Moudrost.“
Naposledy se obrátil k pravé bohyni s otázkou: „Kdo sedí vedle tebe?“ Odpověď zněla: „Lež.“
Jaké pan Koumes určil pořadí sedících bohyň?

Řešení Ukázat

Napsat komentář